Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Nedladdning

För dig som har tecknat serviceavtal finns Metrums nedladdningsarea där du kan ladda ner alla de senaste versionerna av våra olika program. Här kan du även ladda ner uppdateringsprogram med senaste firmware till ditt instrument. Klicka på länken och logga in med de inloggningsuppgifter ni fick då ni tecknade serviceavtalet. Hör av dig till oss om du tappat bort inloggningsuppgifterna.

Om du behöver en kopia av er senaste licensfil, vänligen kontakta Metrum support.

För dig som inte tecknat serviceavtal, vänligen kontakta Metrum support.

Nedladdning för återförsäljare här

 

Download

Metrum's download area is available for customers with a service agreement. This is where you find the latest versions of our software and firmware. Login credentials are sent when signing the service agreement. If they are lost, please contact us

If you need a copy of your licence file or if you would like more information about service agreements, please contact Metrum support

Click here to get to the download area for sales representatives.

 

Aktuellt

Indien investerar miljarder för att klara klimatmål – regeringen hjälper svenska bolag att ta del av jättemarknad

[2016-11-01]

Enligt Energimyndigheten kommer det krävas investeringar för många miljarder kronor för att Indien ska klara gränserna enligt klimatavtalet i Paris. Samtidigt har Indien som mål att 600 miljoner av landets 1,3 miljarder människor ska vara anslutna till elnätet inom en snar framtid (idag är 120 miljoner anslutna) och kravet från hela befolkningen är redan ett faktum. Detta innebär framtida uppdrag och investeringar som ledande svenska bolag inom energiområdet nu satsar hårt för att få ta del av.

Läs mer »

Elkvalitetsmätning på HVDC – Svenska Kraftnät

[2016-08-08]

Svenska Kraftnät (SVK) fortsätter sitt löpande samarbete med Metrum och installerar nu energi- och elkvalitetsmätare också i sina HVDC-anläggningar. Svenska Kraftnät har sedan tidigare flera hundra mätinstrument installerade från Metrum i sitt stamnät för att mäta energi och elkvalitet, men önskade nu också att mäta på Sydvästlänken mellan Barkeryd och Hurva. Metrum med sin flexibilitet, snabbhet och unika kompetens tog då fram specialanpassade instrument för HVDC-mätning. Med hjälp av dessa kan Svenska Kraftnät övervaka både energiförluster i anläggningen samt HVDC-specifika elkvalitetsproblem. HVDC är en allt mer förkommande lösning för att hantera världens kraftförsörjning och Metrum är med i denna utveckling, både i Sverige och internationellt.


Nacka Energi vill höja kvaliteten på elen till slutkund - anlitar Metrum för att bli först i Sverige med att ta ett helhetsgrepp

[2016-07-06]

Metrum Sweden AB, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, vann nyligen en upphandling där Nacka Energi sökte en leverantör för att säkerställa en heltäckande kontroll över bolagets elnät och bland annat kartlägga konsekvenser av olika driftomläggningar. Nacka Energi blir härmed först i Sverige med att ta ett strategiskt helhetsgrepp om elkvaliteten i hela elnätet.

Läs mer »

Energimarknadsinspektionen(Ei) skärper krav vilket kräver mer mätning och analys

[2016-05-02]

Leveranssäkerhet och spänningskvalitet – fokus i Ei:s tillsyn 

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se