Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Marint

Elsystem ombord på fartyg har löpande moderniserats och i dagens fartygsmiljöer innefattar de interna elnät med senaste tekniska lösningar. Detta innefattar drift via elmotorer, backup och reservkraftsystem samt heltäckande regler- och övervakningssystem för att säkerställa en energioptimerad och tillförlitlig drift av respektive fartyg.

Moderna elsystem kräver övervakning

Dagens moderna elsystem inom fartygsindustrin använder senaste tillgängliga tekniska lösningar. Detta innefattar en optimerad drift av respektive fartyg med allt från dieselaggregat till reglersystem och kraftfulla elmotorer för såväl drift som förflyttning via bogpropellrar.

Det ställs t.ex. ökade krav på att använda nya moderna omriktare ombord eftersom dessa har betydligt lägre vikt än de äldre varianterna. Dock är de mer känsliga i sin elektriska miljö.

Rekommenderad lösning för fartyg och marina elmiljöer

De nya moderna elsystemen ombord på fartyg kräver en ökad övervakning för att säkerställa att driften blir optimerad. I denna lösning rekommenderas användning av Metrums intelligenta mätinstrument som installeras i kritiska punkter i fartygens elnät och som löpande dokumenterar eventuella störningar i elsystemen.

Mätinstrumenten konfigureras i detta fall med fördel för att sända larm till övergripande centralt övervakningssystem ombord när störningar inträffar. Via konfigurationsmiljöer kan varje enskilt mätinstrument konfigureras för att detektera avvikelser i elförsörjningen ombord även för lägre nivåer vilket innebär att det går att förutse kommande större problem som i sin tur kan skapa driftsavbrott.

Såväl lagrad mätinformation som larmen kan även sändas vidare till landbaserade övervakningssystem för att underhållsbolag skall kunna sända rätt personal och rätt utrustning för respektive driftsproblem. Denna lösning är därmed en god investering som leder till ett effektivare underhållsarbete och löpande kostnadsbesparingar.   
 

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se