Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Industri

Industrin blir alltmer beroende av en säker och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som energipriserna ökar. De senaste åren har användandet av elektronik ökat dramatiskt vilket lett till ökat införande av elektriska störningar samtidigt som det skapat en känsligare el-miljö för de utrustningar som är anslutna till elnätet.

Detta skapar ett behov av att öka förståelsen för hur vi använder energin.

Genom att mäta och analysera elkvalitet och energiflöden är det möjligt att minska antalet störningar samtidigt som energiförlusterna kan minimeras.

Störningar på elnätet

Nätbolagen ansvarar för elens kvalitet fram till kundernas leveranspunkter, därefter ansvarar varje industri/företag för det interna elnätet.

Då dagens maskiner och laster skräpar ner betydligt mer avseende elkvalitet så skapar de ofta ett internt problem hos varje industri.

Detta har skapat ett behov av att kunna övervaka det interna elnätet hos industrier och tidigt kunna larma vid eventuella störningar. Flera elkvalitetsproblem tenderar också att öka med tiden vilket har ökat behovet att att kunna få tidig information och alarm innan det leder till allvarliga och kostsamma problem.

Kostnadseffektiv lösning

Metrum har tagit ett helhetsgrepp om denna problematik och skräddarsytt mätenheter och system som kan installeras direkt vid varje utrustning alternativt i undercentraler för kontinuerlig normenlig analys av elkvalitet och störningar. Detta skapar möjligheter att minska förluster och se problem innan de uppkommer.

Viktigt vid mätning av elkvalitet är att få möjlighet att analysera mätningar mot gällande normer. För industrikunder är det speciellt viktigt att kunna utföra analysen utifrån EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) perspektiv och kontrollera immunitets- och emissionsgränser.

Metrums mätenheter stödjer detta genom att de klarar att utföra rapporter i enlighet med gällande EMC-normer såsom EN 61000-2-2 (LV) och EN 61000-2-12 (MV). Dessa normer anger kompatibilitetsnivåer för den gemensamma anslutningspunkten till distributionsnät. Utöver detta går det att utföra analysen i enlighet med EN 50160 och EIFS 2013:1.

Metrum arbetar enligt en enkelt princip: Vi vill ge svar - inte skapa frågor!

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se