Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi blir allt vanligare och trenden pekar på att elproduktion flyttas närmare slutförbrukare och därmed längre ut i elnäten. De positiva delarna med förnyelsebar elenergi är uppenbara. Dock skapar de en ny påverkan på elmiljön där det ställs högre krav på övervakning för att säkerställa tillförlitliga energiflöden och att den producerade elens kvalitet hålls inom acceptabla gränser.

Förnyelsebara energikällor kan ge ökade kostnader

Trenden med alternativ elproduktion från förnyelsebara energikällor ger en mängd fördelar. Elproduktionen flyttas i och med detta ut allt närmare slutförbrukare, vilket medför en ny elmiljö där nya energiflöden och störningar kan uppstå.

I och med att elenergin i perioder produceras mer lokalt så fås nya flöden i elnätet som i sin tur kan leda till ökade energiförluster.

Bland störningar som kan förekomma från förnyelsbara energikällor kan nämnas flimmer, övertoner och inkopplingsstörningar i form av kortvariga spänningsändringar.

Det blir därmed allt viktigare att kunna utföra kontinuerliga analyser av elkvalitet i olika delar av elnätet. Detta fångar upp intermittenta och ökande förluster och störningar innan de leder till alltför kostsamma problem.
 
Rekommenderad lösning

För att säkerställa att elmiljön bibehålls på en god nivå även med utökad framtida elproduktion via förnyelsebara energikällor så rekommenderas en löpande uppföljning och kontroll i dessa delar av elnätet.

Metrums fasta mätinstrument installeras lämpligen i utvalda delar (t.ex. närmaste nätstation) för att kontinuerligt kartlägga flöden i elnätet. Helst bör instrumenten installeras i god tid före alltför stor utbyggnad sker för att kunna dokumentera och kartlägga hur elmiljön ser ut före och efter. Detta gäller särskilt vid utbyggnad av vindkraftparker där energiproduktionen kommer variera mycket över tid beroende på aktuella vindförhållanden.

Metrums intelligenta mätsystem ger möjlighet att övervaka prioriterade delar av elnätet löpande och till en rimlig prisbild och lämpar sig därför väl för att även dokumentera påverkan från förnyelsebara energikällor. 
 

 

Aktuellt

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI - Mönsterigenkänningsapplikation

[2018-03-14]

Metrums löpande forskning och utveckling inom artificiell intelligens ger resultat och de första produkterna testas nu av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential.

Läs mer »

Press Release: Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

[2018-02-20]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.

Läs mer »

Supportingenjör sökes till Metrum

[2018-02-14]

Metrum fortsätter att expandera och önskar nu anställa ytterligare en supportingenjör.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se