Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Energibolag

Energi- och nätbolag har sedan lång tid tillbaka arbetat aktivt med frågor kring störningar och elkvalitet på elnätet, eftersom det är en naturlig del i deras verksamhet.

Huvudfokus har hittills varit att kartlägga störningar på elnätet som påverkar skyddsutrustning, eftersom detta kan medföra ofrivillig bortkoppling av delar av elnätet, vilket i sin tur drabbar slutkunderna.

Störningar på elnätet leder till ökade kostnader

Införandet av allt mer elektronik i elektriska apparater har medfört att elnätet drabbas av nya former av störningar från anslutna laster, till exempel övertonsrelaterade problem, flimmer och transienter.

Även problem med obalans och spänningsdippar ökar på grund av att enfaslaster samt laster med betydande startström blir allt vanligare.

Industrin är idag helt beroende av en tillförlitlig elleverans eftersom varje störning på elnätet kan leda till kostsamma produktionsbortfall. Dessutom ger elkvalitetsproblem upphov till ökade förluster i elnätet vilket leder till högre kostnader även för elnätsbolagen.

Det blir därmed viktigt att följa upp såväl energi- som elkvalitet i prioriterade delar av elnätet för att kunna planera bästa möjliga och mest kostnadseffektiva åtgärder.

Rekommenderad lösning för elnätsbolag

Idag finns möjligheten att kartlägga kraftförsörjningen på olika nivåer i elnätet. Metrum har skräddarsytt mätinstrument som kan installeras i samtliga delar av elnätet och som fungerar som kontrollinstrument för både energi- och elkvalitet.

En rekommenderad lösning för att ge så god bild av energiförluster och elkvalitetsrelaterade kostnader som möjligt i ett distributionsnät är att installera mätinstrument i strategiska punkter.

  • Mottagningsstationer
  • Fördelningsstationer
  • Nätstationer
  • Leveranspunkter

Metrums mätinstrument är konstruerade för att kunna utföra en intelligent analys av mätresultatet och lämna ett färdigt svar i enlighet med gällande spänningsgodhetsnormer såsom EN 50160, EIFS 2013:1 och FoL.

 

Aktuellt

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Herrljunga Elektriska elnätsbolag ser nytta av Metrums AI - Mönsterigenkänningsapplikation

[2018-03-14]

Metrums löpande forskning och utveckling inom artificiell intelligens ger resultat och de första produkterna testas nu av Herrljunga Elektriska elnätsbolag, med stor framgång och potential.

Läs mer »

Press Release: Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

[2018-02-20]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, tar genom en nyemission in 26 MSEK för att fortsätta utvecklingen av AI inom elkvalitet. Med den tekniken kan Metrum förutspå brister och avbrott i elnätet.

Tack vare nyemissionen kommer bolaget inom kort kunna dubbla antalet anställda från 15 till 30 personer på huvudkontoret i Göteborg och höja takten på den globala expansionen.

Läs mer »

Supportingenjör sökes till Metrum

[2018-02-14]

Metrum fortsätter att expandera och önskar nu anställa ytterligare en supportingenjör.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se