Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

  • pic1
  • pic1
  • pic1
  • pic1
  • pic1
 
 

 

Aktuellt

Elkvalitetsmätning på HVDC – Svenska Kraftnät

[2016-08-08]

Svenska Kraftnät (SVK) fortsätter sitt löpande samarbete med Metrum och installerar nu energi- och elkvalitetsmätare också i sina HVDC-anläggningar. Svenska Kraftnät har sedan tidigare flera hundra mätinstrument installerade från Metrum i sitt stamnät för att mäta energi och elkvalitet, men önskade nu också att mäta på Sydvästlänken mellan Barkeryd och Hurva. Metrum med sin flexibilitet, snabbhet och unika kompetens tog då fram specialanpassade instrument för HVDC-mätning. Med hjälp av dessa kan Svenska Kraftnät övervaka både energiförluster i anläggningen samt HVDC-specifika elkvalitetsproblem. HVDC är en allt mer förkommande lösning för att hantera världens kraftförsörjning och Metrum är med i denna utveckling, både i Sverige och internationellt.


Nacka Energi vill höja kvaliteten på elen till slutkund - anlitar Metrum för att bli först i Sverige med att ta ett helhetsgrepp

[2016-07-06]

Metrum Sweden AB, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, vann nyligen en upphandling där Nacka Energi sökte en leverantör för att säkerställa en heltäckande kontroll över bolagets elnät och bland annat kartlägga konsekvenser av olika driftomläggningar. Nacka Energi blir härmed först i Sverige med att ta ett strategiskt helhetsgrepp om elkvaliteten i hela elnätet.

Läs mer »

Energimarknadsinspektionen(Ei) skärper krav vilket kräver mer mätning och analys

[2016-05-02]

Leveranssäkerhet och spänningskvalitet – fokus i Ei:s tillsyn 

Läs mer »

Energiminister Ibrahim Baylan rådfrågar Metrum om export av smarta elnät

[2016-04-24]

Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, deltog i början av april, tillsammans med Ericsson, ABB, Siemens, ÅF, eze Systems, Ferroamp, Energimyndigheten och Business Sweden i ett rundabordssamtal med energiminister Ibrahim Baylan och hans sakkunnig för att diskutera Sveriges exportstrategi och särskild satsning på energiområdet.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se